کارخانه ريسندگي و بافندگي فخر ايران در هشتگرد کرج شروع به کار نمود.(1340 ش)

 کارخانه ريسندگي و بافندگي فخر ايران در هشتگرد کرج شروع به کار نمود.(1340 ش)
اين کارخانه متعلق به حاج محمد نمازي مي‌باشد و تمام ماشين‌آلات آن از ژاپن خريداري شده است.
نسخه چاپی