زادروز ایوان الکسیویچ بونین (1870م)
ایوان الکسی‌ویچ بونین نویسنده و شاعر روس، برندهٔ جایزه نوبل ادبیات سال 1933
در اکتبر سال ۱۸۷۰ در شهر وارونژ روسیه چشم به جهان گشود....
نسخه چاپی