تصویب قطعنامه ۱۰۱ شورای امنیت بر ضد اسرائیل (1953م)
قطعنامه ۱۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۵۳ تصویب شد، سندی بین‌المللی دربارهٔ مسئلهٔ فلسطین است. این قطعنامه طی نشست ۶۴۲ام با ۹ موافق، ۰ مخالف و ۲ ممتنع تصویب شد.

منبع:
ar.wikipedia.org
نسخه چاپی