درگذشت استاد "سيدحسين خديوجم" مترجم و محقق (1365 ش)
استاد سيدحسين خديوجم در سال 1306 در مشهد مقدس به دنيا آمد. پس از اخذ ليسانس در رشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه مشهد، دكتراي خود را از دانشگاه سن ژوزف بيروت در رشته ادبيات عرب دريافت نمود. او پس از سال‏ها تدريس در دبيرستان‏هاي مشهد، به عنوان محقق در كتابخانه ملي و بنياد فرهنگ مشغول شد و مدتي رايزن فرهنگي ايران در افغانستان بود. از استاد خديوجم بيش از 30 جلد كتاب در حوزه‏هاي تحقيق، تصحيح و ترجمه به جا مانده كه تصحيح و ترجمه احياء علوم‏الدين غزالي در هشت جلد، مهمترين اثر اوست. همچنين تصحيح كيمياي سعادت در 2 جلد، جواهر القرآن، وجد و سماع و... به همت وي صورت پذيرفت. خديوجم، خدمت مطبوعاتي را از 1340 آغاز كرد و با نشريه‏هاي سخن، نگين و راهنماي كتاب همكاري داشت. حسين خديوجم سرانجام در مهرماه 1365 ش در 59 سالگي در مشهد درگذشت و پيكرش در كنار بقعه‏اي كه مشهور به گور غزالي است، به خاك سپرده شد.
نسخه چاپی