يورش ساواك به منزل "امام خميني"(ره) در قم و ربودن هزاران جلد كتاب و اسناد ايشان (1346ش)

يورش ساواك به منزل "امام خميني"(ره) در قم و ربودن هزاران جلد كتاب و اسناد ايشان (1346ش)
حضرت امام خميني(ره) قبل از تبعيد به نجف، در منزلي در مقابل مدرسه حجتيه قم، محلي به عنوان كتابخانه و محل درس و بحث طلاب تاسيس كرده بودند كه مورد مراجعه فراوان طلاب واقع گرديد. ساواك كه از فعاليت اين مكان در جهت معرفي حضرت امام هراسناك شده بود، در چنين روزي در سال 1346، به آنجا و نيز بيت آن حضرت در قم يورش برد و كليه كتاب‏ها و نشريات و جزوات موجود كه بالغ بر ده هزار جلد بود، به همراه اوراق و اسناد تاريخي به يغما برد. از آن پس دَرِ كتابخانه بسته شد و رفت و آمد به آنجا، ممنوع اعلام گرديد.
نسخه چاپی