درگذشت "نظام ‏وفا كاشاني" شاعر ايراني در تهران (1343ش)

درگذشت "نظام ‏وفا كاشاني" شاعر ايراني در تهران (1343ش)
نظام‏ وفا كاشاني در حدود سال 1266 ش (1305 ق) از پدر و مادري شاعر و اهل ادب در بيدگل كاشان به دنيا آمد. وي تحصيلات خود را در علوم ادبي، عربي، فارسي و فلسفه را در زادگاه خود و قم و سپس نجف سپري كرد و در تهران زبان فرانسه را آموخت. نظام وفا در جريان نهضت مشروطه وارد فعاليت‏هاي سياسي شد و پس از تحمل زندان، به كار تدريس و تعليم و تربيت در مدرسه سن لويي تهران پرداخت. اين نويسنده و شاعر معاصر در سال 1302 ش ماهنامه وفا را با همكاري دوستانش منتشر كرد و آثاري از جمله حديث دل، گذشته‏ها و ديوان در نظم، ستاره و فروغ و فروز و فرزانه در نثر، از خود به يادگار گذاشت. نظام وفا سرانجام در هفتاد و هفت سالگي بر اثر سكته مغزي در تهران درگذشت.
نسخه چاپی