آتش زدن مركز فرهنگي ايران در لاهور پاكستان توسط گروهك صحابه (1375ش)

آتش زدن مركز فرهنگي ايران در لاهور پاكستان توسط گروهك صحابه (1375ش)
كتابخانه علامه اقبال لاهوري و مركز فرهنگي ايران، به دنبال بي‏تفاوتي پليس پاكستان در حراست از آن، از سوي گروهك صحابه، عوامل مزدور وهابيون در پاكستان، به آتش كشيده شد و حدود دوازده هزار جلد كتاب شامل قرآن، كتابهاي مذهبي و آثار نفيس و ارزشمند علمي، وسايل آموزش قرآن و زبان و رايانه‏ها در آتش حقد و كينه ضد فرهنگيان سوخت. كتابخانه علامه اقبال لاهوري به عنوان بزرگ‏ترين كتابخانه و مركز فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لاهور پاكستان، داراي سابقه‏اي چهل ساله و روزانه پذيراي خيل عظيمي از مسلمانان تشنه علم و فرهنگ و مشتاقان زبان، فرهنگ و ادبيات فارسي بود. اقدام عوامل تروريست در آتش زدن اين مركز فرهنگي نشان داد كه آمريكا و اسرائيل در اين حركت ضد اسلامي و ضد فرهنگي دست داشته‏اند و مي‏خواستند با دامن زدن به فرقه‏گرايي، مراسم روز جهاني قدسِ آن سال را تحت الشعاع اين حادثه قرار دهند.
نسخه چاپی