آغاز كنفرانس محدود كردن تسليحات بين ‏المللي (1921م)

آغاز كنفرانس محدود كردن تسليحات بين ‏المللي (1921م)
كنفرانس "محدود كردن تسليحات بين‏المللي" از 13 نوامبر 1921م در واشينگتن، پايتخت امريكا آغاز به كار كرد. اين كنفرانس در ششم فوريه 1922م، با امضاي قراردادي به نام قرارداد پنج جانبه توسط پنج كشور از كشورهاي شركت كننده به كار خود پايان داد. به موجب اين قرارداد كه به امضاي امريكا، انگليس، فرانسه، ايتاليا و ژاپن رسيد، استفاده از هر گونه گاز سمّي و شيميايىِ كشنده يا بي‏حس‏كننده در جنگ‏ها ممنوع شد. چند سال بعد در ژوئن 1925م منع به كارگيري گازهاي كشنده در جنگ‏ها از سوي تعداد بيشتري از كشورها مورد توجه قرار گرفت و طي پروتكلي در ژنو به امضاي اكثر آن كشورها رسيد. با اين حال، همين كشورها در موارد متعدد از اين سلاح ‏هاي ممنوعه استفاده كرده‏اند.
نسخه چاپی