مرگ "چوئن لاي"، سياست‏مدار و اولين نخست‏ وزير كمونيست چين (1976م)

مرگ "چوئن لاي"، سياست‏مدار و اولين نخست‏ وزير كمونيست چين (1976م)
چوئن لاي، اولين نخست وزير يا رئيس شوراي دولتي جمهوري خلق چين در سال 1898م به دنيا آمد. وي براي ادامه تحصيلات راهي پاريس شد و در آنجا، به كمك چيني‏هاي تبعيدي، حزب كمونيست را با الهام از حوادث انقلاب اكتبر روسيه پايه‏ريزي و سازماندهي كرد. چوئن لاي پس از بازگشت به چين مدتي به امور سياسي اشتغال داشت و پس از فرار به شوروي سابق در سال 1931م، كميسر سياسي ارتش سرخ شوروي شد. او در سال 1936م به عنوان مرد شماره دو حزب كمونيست چين تبديل گرديد و پس از پيروزي كمونيست‏ها و برقراري جمهوري خلق چين به رهبري مائوتسه تونگ، چوئن لاي در اكتبر 1949م به رياست شوراي دولتي چين و نخست‏وزيري اين كشور دست يافت. او هم‏چنين در جريان انقلاب فرهنگي چين در نيمه دوم دهه 1960م، رياست مركزي حزب كمونيست چين را برعهده گرفت. چوئن لاي در سال 1967م به عضويت گارد سرخ درآمد و از افكار مائو حمايت كرد. اما با استفاده از اعتماد مائو به خود، علي‏رغم ميل راديكال‏ها و تندروهاي معتقد به انقلاب فرهنگي به رهبري خانم مائو، همسر مائوتسه تونگ، بسياري از تصفيه شدگان را كه ظاهراً از موضع قبلي خود عدول كرده بودند به قدرت بازگرداند كه از همه مهم‏تر، دنگ شيائو پينگ دبير كل سابق حزب بود. چوئن لاي پس از 27 سال نخست‏وزيري، سرانجام در هشتم ژانويه 1976م در هفتاد و هشت سالگي درگذشت و هوا كوفنگ به جانشيني او انتخاب شد.
نسخه چاپی