مرگ "بيدن پاول" صلحدوست انگليسي مؤسس سازمان پيشاهنگي (1941م)

مرگ "بيدن پاول" صلحدوست انگليسي مؤسس سازمان پيشاهنگي (1941م)
بيدن پاول مؤسس سازمان پيشاهنگي در 22 فوريه 1857م در خانواده‏اي مذهبي در لندن به دنيا آمد. وي از جواني وارد ارتش شد و به درجات بالاي نظامي دست يافت. پاول، در دوران خدمت خود در هند، افغانستان و افريقاي جنوبي، به سربازان تحت نظر خود، درس اعتماد به نفس و شهامت و چاره‏جويى در برابر مشكلات مي‏داد و صلح را ترويج مي‏كرد. پس از پايان خدمت، دولت انگلستان از او خواست تا برنامه‏هاي سازنده و تربيتي براي جوانان تهيه كند. پاول تلاش كرد با ايجاد سازماني، نوجوانان را براي ورود به جامعه آماده سازد و از آنان براي كمك به نيازمندان استفاده نمايد. تلاش‏هاي پاول منجر به تأسيس سازمان جهاني پيشاهنگي در سال 1908م گرديد كه بعدها در سراسر جهان پذيرفته شد. هدف اين سازمان غيرنظامي، بهبود قواي جسمي، روحي و رواني نوجوانان است كه هم‏زمان با زياد كردن اطلاعات ايشان، به تحكيم مباني وطن پرستي آنان نيز مي‏پردازد. اين پيشاهنگي كه پسران بالاتر از يازده سال را تحت پوشش قرار مي‏داد با اقدامات گسترده پاول فراگير شد. دو سال بعد، پاول به كمك خواهرش، پيشاهنگي دختران را در سال 1910م تأسيس كرد و وظيفه آن را آموزش وظايف اجتماعي قرار داد. بيدن پاول در سفري به دور جهان به ترويج ايده خود پرداخت و در سال 1920م، عنوان سرپيشاهنگ جهان را دريافت نمود. او در اين زمينه كتاب‏هاي متعددي نگاشت كه پيشاهنگي براي پسران از آن جمله است. بيدن پاول سرانجام در 8 ژانویه 1941م در 84 سالگي درگذشت.
نسخه چاپی