آغاز جنگ‏هاي شش ساله لهستان و سوئد (1701م)

آغاز جنگ‏هاي شش ساله لهستان و سوئد (1701م)
جنگ‏هاي شش ساله لهستان و سوئد در 27 فوريه 1701م با حمله سپاهيان سوئدي به فرماندهي پادشاه اين كشور به قلمرو لهستان آغاز شد. علت حمله سوئد به لهستان آن بود كه پادشاه لهستان در سال 1698 در اتحاد مثلث با روسيه و دانمارك عليه سوئد شركت كرده بود. سرانجام اين جنگ در سال 1706م با پيروزي سوئدي‏ها پايان يافت.
نسخه چاپی