استقلال "مراكش" از اسپانيا و فرانسه (1956م)
كشور مغرب (مراكش) از قديم‏الايام يكي از مراكز قدرت در شمال افريقا به حساب مي‏آمده و از سوي ديگر به عنوان نزديك‏ترين منطقه افريقايي به اروپا، داراي اهميتي استراتژيك بوده است. اين كشور در قرن 7م به تصرف مسلمانان درآمد و به نفوذ اسلام در اروپا انجاميد اما در قرن 14 ضعف مسلمانان به تسلط اروپاييان منجر گرديد اين وضعيت تا قرن بيستم ادامه داشت و در اين زمان علاوه بر اسپانيا، فرانسه نيز حضور يافته بود. تا آنكه نهضت استقلال‏طلبي بعد از سال‏ها تلاش و كوشش به نتيجه رسيد و در دوم مارس 1956 فرانسه با استقلال مناطق تحت تصرف خود در مغرب، موافقت نمود و اسپانيا نيز به اين مساله تن داد و حكومت محمدابن يوسف با عنوان سلطان محمد پنجم رسميت يافت پس از وي، از 3 مارس 1961 فرزندش "حسن دوم" به سلطنت رسيد. آغاز سلطنت وي كه 38 سال به طول انجاميد، روز ملي اين كشور مي‏باشد. (ر.ك: 3 مارس)
نسخه چاپی