تشكيل كشور "لوكزامبورگ" در اروپاي غربي (1867م)
كشور لوكزامبورگ كه نام اصلي آن، "لوتسلبورگ" مي‏باشد در قرن دهم ميلادي پديد آمد و به عنوان يكي از توابع امپراتوري عظيم روم شكل گرفت و تا قرن پانزدهم ادامه يافت. اين دوك‏نشين در اواخر اين قرن جزئي از هلند گرديد و بر اساس مصوبه كنگره ويِن به اتحاديه آلمان ملحق گرديد و تا اواسط قرن نوزدهم بين دولت‏هاي قدرت‏مند اروپا رد و بدل مي‏گرديد. در نهايت، در جريان كنفرانس لندن در 11 ماه مه 1867م نمايندگان فرانسه، انگلستان و پروس مقرر داشتند كه لوكزامبورگ به عنوان يك كشور مستقل در عرصه بين‏الملل مطرح گردد. اين كشور در جريان جنگ‏هاي جهاني اول و دوم بي‏طرف بود اما در هر دو جنگ توسط آلمان‏ها اشغال شد. كشور لوكزامبورگ با بيش از 2500 كيلومتر مربع مساحت در همسايگي آلمان، فرانسه و بلژيك قرار دارد و در اكثر سازمان‏ها و اتحاديه‏هاي بين‏المللي و اروپايي عضويت دارد. (ر.ك: 13 و 21 نوامبر)
نسخه چاپی