مرگ "فرديناند شيلِّر" فيلسوف برجسته انگليسي (1937م)

مرگ "فرديناند شيلِّر" فيلسوف برجسته انگليسي (1937م)
فردينانْدْ كنينْگْ اسكات شيلِّر، فيلسوف انگليسي، در 16 اوت 1864م در يكي از شهرهاي آلمان به دنيا آمد. وي پس از طي تحصيلات خود، به مدت بيش از 33 سال به تدريس فلسفه پرداخت و تا ماه‏هاي آخر عمر به اين كار مشغول بود. گرچه شيلْلِر در فلسفه از طرفداران و از نمايندگان برجسته انگليسي در مكتب فلسفي اصالت عمل به شمار مي‏رفت، اما ترجيح مي‏داد به جاي اصالت عمل يا پراگماتيسم، لفظ اومانيسم يا انسان محوري را به كار بَرَد. شيلْلِر از معتقدان و طرفداران گرايش كمّي كردن رفتار در روان‏شناسي بود. به نظر او، اين شيوه، افق انديشه را وسيع‏تر مي‏سازد و به فيلسوف توانايى مي‏دهد كه بر تمامي علومي كه با كشف حقايق انساني سر و كار دارند نظارت كند. در حقيقت، شيلْلِر با منطقي كردن مطالعات فلسفي به فهم بهتر اصطلاحات و روشن‏تر فكر كردن مي‏انديشيد. از شيلْلِر آثار متعددي بر جاي مانده كه معماهاي ابوالهول، اومانيسم، منطق و منطق براي عمل از آن جمله‏اند. فرديناند شيلْلِر سرانجام در 6 اوت 1937م در 73 سالگي درگذشت.
نسخه چاپی