روز ملي "قبرس"

روز ملي "قبرس"
كشور جزيره‏اي قبرس با 9/251 كيلومتر مربع وسعت در غرب آسيا، در درياي مديترانه و در نزديكي سواحل تركيه و سوريه واقع شده است. جمعيت آن در حدود هشت‏صد هزار 1 ميليون نفر كه اكثريتِ يوناني و اقليتِ ترك كه بيشتر ارتدوكس و صدي مسلمان، در آن زندگي مي‏كنند. نيكوزيا پايتخت است و پوند قبرس واحد پول آن كشور بود كه با الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا، يورو جاي‏گزين آن گرديد. پيش‏بيني جمعيت قبرس تا سال 2025 در حدود 900/000 نفر است. از شهرهاي مهم آن ليماسول و لارناكا است. اين جزيره، تا 1914 تحت سلطه عثماني و از آن پس زيرنظر انگلستان اداره مي‏شد. حضور استعماري انگلستان تا سال‏هاي بعد از جنگ جهاني دوم ادامه داشت تا اينكه قيام و اعتراضات مردمي به استقلال قبرس در 16 اوت 1960 انجاميد. در سال‏هاي قرن بيستم مسئله الحاق اين كشور به يونان مطرح بود و در طول دهه 1960 به بعد هماره ميان يوناني‏ها و ترك‏نشينان قبرس اختلاف وجود داشته و تا مرز جنگ داخلي پيش رفته است. نظام سياسي حاكم بر قبرس، جمهوري است.(ر.ك: 16 اوت)
نسخه چاپی