آغاز قيام ملي مجارستان بر ضد اتحاد جماهير شوروي (1956م)

آغاز قيام ملي مجارستان بر ضد اتحاد جماهير شوروي (1956م)
با پايان جنگ جهاني دوم، دو قدرت شرق و غربْ جنگ تبليغاتي وسيعي عليه هم به راه انداختند و جنگ سرد را آغاز كردند. در كنار آن، دستگاه‏هاي جاسوسي امريكا و رسانه‏هاي گروهي وابسته به اين كشور، نقش عمده‏اي در دامن زدن به تشنّجات و تحريكات در داخل كشورهاي شرقي اروپا بازي كردند. حاصل چنين تحريكاتي به شورش مخالفان رژيم كمونيستي مجارستان در 23 اكتبر 1956م منجر شد كه خواهان خروج نيروهاي شوروي از مجارستان و روي كار آمدن ايمره ناگي، سياست‏مدار اصلاح طلب و مردمي اين كشور بودند. ناگي پس از به دست‏گيري قدرت، با هدف كمرنگ ساختن نقش مديريت حزب كمونيست بر جامعه مجارستان و رونق اقتصاد آن، به اصلاحات سياسي پرداخت كه با خشم دولت شوروي مواجه گرديد. از اين رو، با درخواست كمونيست‏هاي مجارستان، ارتش سرخ شوروي خاك مجارستان را به تصرف خود درآورد و قيام ملي مردم مجارستان را در چهارم نوامبر آن سال سركوب كرد. پس از سركوب قيام، ايمره ناگي دستگير و مدتي بعد تيرباران شد.
نسخه چاپی