روز ملّي و استقلال "سورينام" از استعمار هلند (1975م)

روز ملّي و استقلال "سورينام" از استعمار هلند (1975م)
كشور سورينام از اوايل قرن شانزدهم ميلادي زير سلطه انگليس بود. اما انگليس در يك معامله استعماري در اوايل قرن هفدهم، سورينام را به هلند واگذار كرد و در مقابل، برخي مستعمرات هلند را در امريكاي شمالي، تحت كنترل خود در آورد. در سال 1954م سورينام به خود مختاري داخلي دست يافت. اما استقلال كامل اين كشور، در 25 نوامبر 1975 به دست آمد. سورينام در همسايگي كشورهاي برزيل، گويان و گويان فرانسه و در سواحل اقيانوس اطلس واقع شده است. مساحت اين كشور 163/265 كيلومتر مربع و جمعيتش 417هزار نفر است. پايتخت سورينام، پاراماريبو نام دارد و واحد پول آن گيلدر سورينام است. پيش‏بيني جمعيت اين كشور تا سال 2025 در حدود 525 هزار نفر مي‏باشد. حدود نيمي از سكنه سورينام مليّت هندي و پاكستاني دارند و پيرو آيين هندو هستند. زبان رسمي در اين كشور هلندي است. 25 نوامبر سال‏روز استقلال اين كشور به عنوان روز ملّي آن نام‏گذاري شده است. نظام سياسي حاكم در سورينام جمهوري چند حزبي با يك مجلس قانون‏گزاري است.
نسخه چاپی