روز ملي "ژاپن"
كشور جزيره‏اي ژاپن، در غرب اقيانوس آرام و شرق قاره آسيا واقع است و با 377/819 كيلومتر مربع مساحت در همسايگي آبي چين و كره قرار گرفته است. جمعيت ژاپن نزديك به 127 ميليون نفر است كه بيشتر آن‏ها نژاد ژاپني داشته و به زبان ژاپني صحبت مي‏كنند. پايتخت ژاپن توكيو مي‏باشد و از شهرهاي مهم اين كشور مي‏توان از يوكوهاما، هيروشيما اوزاكا و ناگويا نام بُرد. با توجه به رشد منفي جمعيت در ژاپن پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت اين كشور تا سال 2025م در حدود 121 ميليون نفر خواهد بود. نظام سياسي مجمع الجزاير ژاپن مشروطه سلطنتي است و امپراتور با اين كه به عنوان يك مقام ارشد از احترام زيادي برخوردار است اما در امور سياسي مداخله نمي‏كند. بيش از 90% از مردم ژاپن بودايى و پيرو آيين شينتو (مذهب ملي ژاپن) هستند. واحد پول ژاپن "ين" مي‏باشد و 23 دسامبر سال‏روز تولد امپراتور، روز ملّي ژاپن نام گرفته است. ژاپن از نظر اقتصادي يكي از پيشرفته‏ترين و ثروت‏مندترين كشورهاي جهان به شمار مي‏آيد. اين كشور تا قرن نوزدهم كشوري عقب‏مانده و منزوي بود و از آن زمان راه ارتباط مردم اين سرزمين با جهان خارج گشوده شد. از آن هنگام به بعد ژاپن به تدريج مراحل پيشرفت را طي نموده و به يك كشور توسعه يافته و قدرت‏مند تبديل شد.
نسخه چاپی