روز ملي "نپال"

روز ملي "نپال"
كشور نپال در دامنه كوه هيماليا، در مرتفع‏ترين نقطه جهان و بين پرجمعيت‏ترين كشورهاي جهان يعني چين و هند قرار گرفته است. مساحت اين كشور آسيايى 147/181 كيلومتر مربع و جمعيت آن نزديك به 24 ميليون نفر مي‏باشد. پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت نپال تا سال 2025م در حدود 38 ميليون نفر گردد. پايتخت نپالْ كاتْمانْدو نام دارد و واحد پول آن روپيه نپال است. بيش از 75% مردم نپال پيرو مذهب هندو هستند و به زبان نپالي صحبت مي‏كنند. از شهرهاي مهم نپال، پوخارا، بيرات نگر و لاليت پور است. نپال تا سال 1769م كه به صورت كشور واحدي درآمد به اميرنشين‏هاي كوچكي تقسيم شده بود كه فرمان‏روايان آنْ، مقام سلطنت و رهبري مذهبي كشور را توأمان در اختيار داشتند. نپال تا نيمه قرن بيستم كشوري دور افتاده و منزوي بود و فقط از طريق هند يا انگلستان با دنياي خارج ارتباط داشت. در سال 1953م صعود نخستين كوهنوردان جهان به قله "اورست" كه در كوه‏هاي هيماليا در كشور نپال واقع شده است توجه جهانيان را به اين كشور فراموش شده جلب كرد. نپال يك كشور پادشاهي است كه تا سال 1990م داراي حكومت مطلقه سلطنتي بود و مجمع ملي اين كشور، نقشي جز تاييد تصميمات شاه و دولت منتخب او نداشت. در سال 1990م نسيم آزادي‏خواهي كه در سراسر جهان وزيدن گرفته بود به اين سرزمين دور افتاده هم رسيد و احزاب و گروه‏هاي سياسي كه در نپال پا به عرصه وجود گذاشته بودند، تظاهرات بزرگي براي استقرار دموكراسي به راه انداختند. پادشاه نپال نيز سرانجام به انجام انتخابات آزاد با شركت تمام احزاب سياسي تن در داد و آزادي‏هاي سياسي نيز بيشتر شد. از نظر اقتصادي، نپال كشور بسيار فقيري است كه عمده توليد ناخالص ملي خود را از از نظر اقتصادي، نپال كشور بسيار فقيري است كه عمده توليد ناخالص ملي خود را از توليدات كشاورزي به دست مي‏آوَرَد. اين كشور داراي قدمت تاريخي بوده و نظام سياسي حاكم بر آن مشروطه سلطنتي با دو مجلس قانون‏گزاري است.
نسخه چاپی