درگذشت "ابن تعاويذي" شاعر بغدادی(584 ق)

درگذشت "ابن تعاويذي" شاعر بغدادی(584 ق)
ابوالفتح محمد بن عبيداللَّه تعاويذي، ازمشاهير ادبا، شعرا و نويسندگان قرن ششم هجري در دهم رجب سال 519 ق در بغداد به دنيا آمد. در اشعار وي، بسياري ازمعاني دقيق در قالب الفاظ لطيف و كم نظير بيان شده است. لقب تعاويذي را به اين جهت به او داده‏اند زيرا جدِّ وي دعانويس بوده و "تعويذ" به معني دعايى است كه به بازو مي‏بندند. اين شاعر مسلمان، بيشتر اوقاتش را به سرودن شعر صرف كرد. ابن تعاويذي، قصايد بسيار زيبا و بلندي در مدح اهل‏بيت پيامبر اسلام سروده است. اشعار وي همواره مورد تمجيد شاعران و نويسندگان بعد از او قرارگرفته است. ابن تعاويذي سرانجام در سال 584 ق در 75 سالگي در بغداد وفات يافت و در همان شهر به خاك سپرده شد.
نسخه چاپی