شهادت شهید حسین دادخواه (1363ش)

شهادت شهید حسین دادخواه  (1363ش)
سال ۱۳۴۶ش بود که محمدعلی فرزند خویش را در آغوش گرفت و نامش را حسین نهاد: شهید حسین دادخواه. او دوران کودکی را در رهنان سپری کرد و در هفتمین پائیز زندگی جهت آموختن علم به مدرسه رفت. دادخواه به‌علت مشکلات مالی خانواده ضمن تحصیل در مدرسه به کار سیمان‌کاری و خم‌کاری روی آورد اما بعد از اخذ مدرک سیکل از ادامه تحصیل انصراف داد. با آغاز قیام خمینی کبیر (ره) بر علیه ظلم و استبداد شاه، در صف مبارزان قرار گرفت و هم‌چون دیگر برادران مسلمان خود فریاد «مرگ بر شاه» سر داد. حسین در زمان حمله رژیم بعثی به ایران، در جبهه‌های نبرد حاضر شد. مادر عاشقانه برگه رضایت‌نامه را امضاء کرد و او قدم به میعادگاه عشق الهی نهاد. حسین دادخواه سرانجام بعد از ۸ ماه خدمت در جبهه در تاریخ بیست و پنجم مهرماه سال ۱۳۶۳ هجری شمسی در سن هفده سالگی در منطقه شرق بصره به آسمان پر گشود. پیکر پاک او را در گلزار شهدای رهنان به خاک سپردند.
نسخه چاپی