تولد بانو دینگ لینگ

بانو دینگ لینگ Ding Ling نویسنده شهیر چین 12 اکتبر 1904 به دنیا آمد و 84 سال عمر کرد. وی از جوانی و در زمانی که در دانشگاه شانگهای تحصیل می کرد به صف چپها پیوست و با روشنفکران رادیکال معاشر شد و پیرو مکتب آنارشیستهایی اروپایی گردید زیرا که شدیدا نگران اوضاع نامساعد وطن و هموطنانش بود و مقامات بالا و زمامداران را مسئول این دشواری ها می دانست که تنها به منافع خود و باقی ماندن بر اریکه قدرت و نان رسانی به بستگان و دوستانشان دلبستگی داشتند. وی نخستین داستان خود را تحت عنوان «دوشیزه صوفیا» نوشت که شرح تفکرات دختری بود که بر سر دو راهی قرار گرفته بود که راه رسیدن به سعادت و رفاه شخص خود را در پیش گیرد و یا این راه کمک به تامین سعادت جامعه و رفاه هموطنان که به زعم دوشیزه صوفیا، راه نخست «خودخواهی» بود و راه دوم مردمخواهی و انساندوستی. بالاخره راه دوم را انتخاب کرد و .... این داستان مورد تمجید روشنفکران و اصحاب نظر قرار گرفت و «دینگ» به محافل سیاسی و ادبی جلب شد و با یک نویسنده ازدواج کرد و در سال 1932 به حزب کمونیست پیوست و درباره ظلم های اربابان (فئودالها) به کشاورزان در طول تاریخ و لزوم طرد آن روش (نظام)، و انجام اصلاحات ارضی و خودکفا کردن روستاها، داستان «آفتاب بر رودخانه سانگان» را نوشت و به همین گونه داستانهای دیگر.
با همه وفاداری که به سوسیالیسم داشت و خدماتی که با قلم خود به انقلاب مائو و ایجاد جمهوری توده ای چین کرده بود، در دوران انقلاب فرهنگی چین وی را تجدید نظر طلب خواندند و مهر هوادار کاپیتالیسم زدند و از نظر انداختند ولی بانو دینگ تا آخرین لحظه حیات ابراز رنجش نکرد و به سوسیالیسم و چین وفادار ماند و در آخرین مصاحبه خود گفت که برای جهان که نزدیک به دو برابر ظرفیت منابع خود جمعیت دارد و نیز فرصت طلبان در همه جوامع برای کسب قدرت لحظه ای ساکت نمی نشینند، برای بشر راه نجاتی جز سوسیالیسم در هر شکل آن وجود ندارد.
بانو «آن لین پتریAnn Lane Petry» نویسنده سیاهپوست شهیر آمریکایی 12 اکتبر 1908 به دنیا آمد و 89 سال عمر کرد. وی کار نویسندگی را از روزنامه نگاری آغاز کرد و برای روزنامه های نیویورک گزارش های بهداشتی و اکتشافات پزشکی و به بازار آمدن داروهای تازه را می نوشت. رفت و آمد او به بیمارستان ها و مشاهده وضعیت مردمی که پول برای درمان خود نداشتند، وی را داستان نگار کرد. در آن زمان هنوز اصلاحات اجتماعی روزولت و کمکهای درمانی بعمل نیامده بود. نخستین داستان او «خیابان» عنوان داشت که در آن زمان بیش از یک میلیون نسخه فروش رفت. در این کتاب که داستان یک زن کارگر بود که باید به تنهایی پسرش را بزرگ می کرد و ضمن این داستان انواع بی عدالتی ها و ضعف های جامعه آمریکا تشریح شده بود که کمک بزرگی به اصلاح وضعیت شد. کتابهای مهم دیگر بانو «آن لین» عبارتند از: هاریت، تی تویا، زنی از مزرعه، فرار در زیر شاسی قطار راه آهن و .... وی که فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا در رشته نویسندگی داستان (خلاقیت) و بیوگرافی بود چندین بیوگرافی خوب هم نوشته است و اشخاص محبوبی را برای نوشتن بیوگرافی شان انتخاب کرده است.
جمعه، 20 مهر 1397
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تولد بانو دینگ لینگ
بانو دینگ لینگ Ding Ling نویسنده شهیر چین 12 اکتبر 1904 به دنیا آمد و 84 سال عمر کرد. وی از جوانی و در زمانی که در دانشگاه شانگهای تحصیل می کرد به صف چپها پیوست و با روشنفکران رادیکال معاشر شد و پیرو مکتب آنارشیستهایی اروپایی گردید زیرا که شدیدا نگران اوضاع نامساعد وطن و هموطنانش بود و مقامات بالا و زمامداران را مسئول این دشواری ها می دانست که تنها به منافع خود و باقی ماندن بر اریکه قدرت و نان رسانی به بستگان و دوستانشان دلبستگی داشتند. وی نخستین داستان خود را تحت عنوان «دوشیزه صوفیا» نوشت که شرح تفکرات دختری بود که بر سر دو راهی قرار گرفته بود که راه رسیدن به سعادت و رفاه شخص خود را در پیش گیرد و یا این راه کمک به تامین سعادت جامعه و رفاه هموطنان که به زعم دوشیزه صوفیا، راه نخست «خودخواهی» بود و راه دوم مردمخواهی و انساندوستی. بالاخره راه دوم را انتخاب کرد و .... این داستان مورد تمجید روشنفکران و اصحاب نظر قرار گرفت و «دینگ» به محافل سیاسی و ادبی جلب شد و با یک نویسنده ازدواج کرد و در سال 1932 به حزب کمونیست پیوست و درباره ظلم های اربابان (فئودالها) به کشاورزان در طول تاریخ و لزوم طرد آن روش (نظام)، و انجام اصلاحات ارضی و خودکفا کردن روستاها، داستان «آفتاب بر رودخانه سانگان» را نوشت و به همین گونه داستانهای دیگر.
با همه وفاداری که به سوسیالیسم داشت و خدماتی که با قلم خود به انقلاب مائو و ایجاد جمهوری توده ای چین کرده بود، در دوران انقلاب فرهنگی چین وی را تجدید نظر طلب خواندند و مهر هوادار کاپیتالیسم زدند و از نظر انداختند ولی بانو دینگ تا آخرین لحظه حیات ابراز رنجش نکرد و به سوسیالیسم و چین وفادار ماند و در آخرین مصاحبه خود گفت که برای جهان که نزدیک به دو برابر ظرفیت منابع خود جمعیت دارد و نیز فرصت طلبان در همه جوامع برای کسب قدرت لحظه ای ساکت نمی نشینند، برای بشر راه نجاتی جز سوسیالیسم در هر شکل آن وجود ندارد.
بانو «آن لین پتریAnn Lane Petry» نویسنده سیاهپوست شهیر آمریکایی 12 اکتبر 1908 به دنیا آمد و 89 سال عمر کرد. وی کار نویسندگی را از روزنامه نگاری آغاز کرد و برای روزنامه های نیویورک گزارش های بهداشتی و اکتشافات پزشکی و به بازار آمدن داروهای تازه را می نوشت. رفت و آمد او به بیمارستان ها و مشاهده وضعیت مردمی که پول برای درمان خود نداشتند، وی را داستان نگار کرد. در آن زمان هنوز اصلاحات اجتماعی روزولت و کمکهای درمانی بعمل نیامده بود. نخستین داستان او «خیابان» عنوان داشت که در آن زمان بیش از یک میلیون نسخه فروش رفت. در این کتاب که داستان یک زن کارگر بود که باید به تنهایی پسرش را بزرگ می کرد و ضمن این داستان انواع بی عدالتی ها و ضعف های جامعه آمریکا تشریح شده بود که کمک بزرگی به اصلاح وضعیت شد. کتابهای مهم دیگر بانو «آن لین» عبارتند از: هاریت، تی تویا، زنی از مزرعه، فرار در زیر شاسی قطار راه آهن و .... وی که فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا در رشته نویسندگی داستان (خلاقیت) و بیوگرافی بود چندین بیوگرافی خوب هم نوشته است و اشخاص محبوبی را برای نوشتن بیوگرافی شان انتخاب کرده است.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.