مرگ شوايتزر،برنده جایزه سال 1952 صلح نوبل (1965م)

آلبرت شوايتزر در ۱۴ ژانويه ۱۸۷۵م در کايسنبرگ،‌ در آلزاس‌عليا که اکنون جزو کشور فرانسه است، به‌‌دنيا آمد. سرتاسر زندگي اين انديشمند و پزشک انسان‌دوست، در کارهاي علمي و هنري و کمک به محروم‌ترين انسان‌ها گذشت و به‌صورت نمونه‌اي از زندگي انساني زبان‌زد جهانيان شد. شوايتزر در ۱۸۹۹م به اخذ دکتراي فلسفه و الهيات دانشگاه استراسبورگ نائل آمد و با نوشتن کتاب "در جست‌وجوي عيساي تاريخي" به‌عنوان يکي از چهره‌هاي جهاني در الهيات شناخته شد. شوايتزر علاوه بر پژوهش و تدريس در اين رشته،‌ به موسيقي نيز مي‌پرداخت. نوشته‌هاي او در تفسير آثار يوان سباستيان باخ، حاوي ديدگاه جديدي به کارهاي اين موسيقي‌دان بود. شوايتزر، موسيقي باخ را با تعبيري مذهبي، به‌عنوان موسيقي ملهم از نيروهاي کيهاني جهان طبيعت برمي‌شمرد. شوايتزر در سال ۱۹۰۵م وارد دانشکده پزشکي شد تا بعد از فارغ‌التحصيلي، زندگي خود را وقف مأموريت‌هاي انسان‌دوستانه پزشکي کند. او،‌ در سال ۱۹۱۲م،‌ يک‌ سال پيش از اخذ دکتراي پزشکي، با هلن برسلاو،‌ دانشجوي پرستاري، ازدواج کرد که بعدها بزرگ‌ترين ياري‌رسان شوايتزر گرديد. سال بعد، اين دو رهسپار لامبرن گابن شدند تا در حاشيه جنگلي رودخانه اگووه، به‌همراه بوميان آفريقايي،‌ بيمارستاني تأسيس کنند. با تأسيس اين بيمارستان،‌ اشخاص،‌ مؤسسه‌ها و نهادهاي گوناگوني از سرتاسر جهان، با هدايا و کمک‌هاي مالي، شوايتزر را ياري کردند. در بيمارستان لامبرن،‌ شوايتزر همه‌کاره بود: از مداوا، جراحي و معالجه بوميان گرفته تا رسيدگي به کارهاي دامپزشکي و معالجه حيوانات، و هم‌چنين امور اداري و مالي بيمارستان را خود انجام مي‌داد. با وجود اين،‌ کار نويسندگي و پرداختن به موسيقي را نيز کنار نمي‌گذاشت. در طول همين سال‌ها، کتاب‌ها و مقاله‌هاي زيادي از خود به يادگار گذاشت که مي‌توان "خاطرات کودکي و جواني"،‌ "در حاشيه جنگل نخستين"‌،‌ "وراي زندگي" و "انديشه من" را نام برد. شوايتزر در سال ۱۹۲۴م،‌ بعد از چند سال دوري از لامبرن به‌دليل وقوع جنگ جهاني اول، دوباره به بيمارستان متروک خود بازگشت و با تلاشي بيش‌تر، آنجا را آباد ساخت. تا سال ۱۹۶۳م اين بيمارستان مي‌توانست ۳۵۰ بيمار بپذيرد. هم‌چنين، آسايشگاه جذاميان - که آن نيز به ‌توسط شوايتزر بنا شده بود - ۱۵۰ جذامي را در خود جاي مي‌داد. در اين مدت،‌ پزشکان ديگري نيز به شوايتزر پيوسته بودند. ۳۶ پزشک، پرستار و تعدادي از افراد آموزش‌ديده بومي بيمارستان را اداره مي‌کردند. در سال ۱۹۵۲م،‌ جايزه صلح نوبل به شوايتزر اعطا مي‌شود و سخنراني او به‌هنگام گرفتن اين جايزه، با عنوان "مسئله صلح در دنياي فعلي"،‌ شهرت جهاني کسب مي‌کند. در سال ۱۹۵۸م،‌ طي سخنراني در اسلو، جهانيان را به پيام انسان‌دوستانه خود فرامي‌خواند. اين پيام،‌ که مشتمل بر سه تقاضا بود، با عنوان "صلح يا جنگ اتمي" ذهن‌هاي آگاه را مجذوب خود مي‌کند. سرانجام،‌ اين عالم الهيات، موسيقي‌دان و پزشک انسان‌دوست،‌ به سال ۱۹۶۵م،‌ در بيمارستاني که خود در قلب آفريقا (در شهر لامبرن جمهوري گابن) بنا کرده بود،‌ و در کنار انسان‌هاي محرومي که زندگي خود را وقف آن‌ها ساخته بود،‌ درمي‌گذرد و خاطره‌اي به‌يادماندني از بشردوستي به يادگار مي‌گذارد.
پنجشنبه، 29 تير 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

مرگ شوايتزر،برنده جایزه سال 1952 صلح نوبل (1965م)

مرگ شوايتزر،برنده جایزه سال 1952 صلح نوبل (1965م)
آلبرت شوايتزر در ۱۴ ژانويه ۱۸۷۵م در کايسنبرگ،‌ در آلزاس‌عليا که اکنون جزو کشور فرانسه است، به‌‌دنيا آمد. سرتاسر زندگي اين انديشمند و پزشک انسان‌دوست، در کارهاي علمي و هنري و کمک به محروم‌ترين انسان‌ها گذشت و به‌صورت نمونه‌اي از زندگي انساني زبان‌زد جهانيان شد. شوايتزر در ۱۸۹۹م به اخذ دکتراي فلسفه و الهيات دانشگاه استراسبورگ نائل آمد و با نوشتن کتاب "در جست‌وجوي عيساي تاريخي" به‌عنوان يکي از چهره‌هاي جهاني در الهيات شناخته شد. شوايتزر علاوه بر پژوهش و تدريس در اين رشته،‌ به موسيقي نيز مي‌پرداخت. نوشته‌هاي او در تفسير آثار يوان سباستيان باخ، حاوي ديدگاه جديدي به کارهاي اين موسيقي‌دان بود. شوايتزر، موسيقي باخ را با تعبيري مذهبي، به‌عنوان موسيقي ملهم از نيروهاي کيهاني جهان طبيعت برمي‌شمرد. شوايتزر در سال ۱۹۰۵م وارد دانشکده پزشکي شد تا بعد از فارغ‌التحصيلي، زندگي خود را وقف مأموريت‌هاي انسان‌دوستانه پزشکي کند. او،‌ در سال ۱۹۱۲م،‌ يک‌ سال پيش از اخذ دکتراي پزشکي، با هلن برسلاو،‌ دانشجوي پرستاري، ازدواج کرد که بعدها بزرگ‌ترين ياري‌رسان شوايتزر گرديد. سال بعد، اين دو رهسپار لامبرن گابن شدند تا در حاشيه جنگلي رودخانه اگووه، به‌همراه بوميان آفريقايي،‌ بيمارستاني تأسيس کنند. با تأسيس اين بيمارستان،‌ اشخاص،‌ مؤسسه‌ها و نهادهاي گوناگوني از سرتاسر جهان، با هدايا و کمک‌هاي مالي، شوايتزر را ياري کردند. در بيمارستان لامبرن،‌ شوايتزر همه‌کاره بود: از مداوا، جراحي و معالجه بوميان گرفته تا رسيدگي به کارهاي دامپزشکي و معالجه حيوانات، و هم‌چنين امور اداري و مالي بيمارستان را خود انجام مي‌داد. با وجود اين،‌ کار نويسندگي و پرداختن به موسيقي را نيز کنار نمي‌گذاشت. در طول همين سال‌ها، کتاب‌ها و مقاله‌هاي زيادي از خود به يادگار گذاشت که مي‌توان "خاطرات کودکي و جواني"،‌ "در حاشيه جنگل نخستين"‌،‌ "وراي زندگي" و "انديشه من" را نام برد. شوايتزر در سال ۱۹۲۴م،‌ بعد از چند سال دوري از لامبرن به‌دليل وقوع جنگ جهاني اول، دوباره به بيمارستان متروک خود بازگشت و با تلاشي بيش‌تر، آنجا را آباد ساخت. تا سال ۱۹۶۳م اين بيمارستان مي‌توانست ۳۵۰ بيمار بپذيرد. هم‌چنين، آسايشگاه جذاميان - که آن نيز به ‌توسط شوايتزر بنا شده بود - ۱۵۰ جذامي را در خود جاي مي‌داد. در اين مدت،‌ پزشکان ديگري نيز به شوايتزر پيوسته بودند. ۳۶ پزشک، پرستار و تعدادي از افراد آموزش‌ديده بومي بيمارستان را اداره مي‌کردند. در سال ۱۹۵۲م،‌ جايزه صلح نوبل به شوايتزر اعطا مي‌شود و سخنراني او به‌هنگام گرفتن اين جايزه، با عنوان "مسئله صلح در دنياي فعلي"،‌ شهرت جهاني کسب مي‌کند. در سال ۱۹۵۸م،‌ طي سخنراني در اسلو، جهانيان را به پيام انسان‌دوستانه خود فرامي‌خواند. اين پيام،‌ که مشتمل بر سه تقاضا بود، با عنوان "صلح يا جنگ اتمي" ذهن‌هاي آگاه را مجذوب خود مي‌کند. سرانجام،‌ اين عالم الهيات، موسيقي‌دان و پزشک انسان‌دوست،‌ به سال ۱۹۶۵م،‌ در بيمارستاني که خود در قلب آفريقا (در شهر لامبرن جمهوري گابن) بنا کرده بود،‌ و در کنار انسان‌هاي محرومي که زندگي خود را وقف آن‌ها ساخته بود،‌ درمي‌گذرد و خاطره‌اي به‌يادماندني از بشردوستي به يادگار مي‌گذارد.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
موسسه نظرسنجی گمان در پشت‌پردۀ رسانه‌های ضدایرانی چه‌کار می‌کند
play_arrow
موسسه نظرسنجی گمان در پشت‌پردۀ رسانه‌های ضدایرانی چه‌کار می‌کند
اخلالگر سخنرانی رئیسی بعد از اخراج از صحن سازمان ملل کجا رفت؟
play_arrow
اخلالگر سخنرانی رئیسی بعد از اخراج از صحن سازمان ملل کجا رفت؟
تکلیف پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران چه می‌شود؟
play_arrow
تکلیف پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران چه می‌شود؟
رفتار حرفه‌ای خبرنگاران و هیئت همراه رئیس جمهور!
play_arrow
رفتار حرفه‌ای خبرنگاران و هیئت همراه رئیس جمهور!
قانون مجازیِ چین و دنیای واقعی!
play_arrow
قانون مجازیِ چین و دنیای واقعی!
دیدار رئیس فیفا با رئیسی در نیویورک
play_arrow
دیدار رئیس فیفا با رئیسی در نیویورک
قاعده‌ای که گروسی باید بپذیرد؛ تفسیر یک‌جانبه از توافق ایران-آژانس ممنوع!
play_arrow
قاعده‌ای که گروسی باید بپذیرد؛ تفسیر یک‌جانبه از توافق ایران-آژانس ممنوع!
ورود بشار اسد به چین
play_arrow
ورود بشار اسد به چین
نکته های مهم درانتخاب سرویس مناسب برای مدرسه
نکته های مهم درانتخاب سرویس مناسب برای مدرسه
دلایل مهمی که درباره ترس بچه ها از مدرسه نمی دانید
دلایل مهمی که درباره ترس بچه ها از مدرسه نمی دانید
روش های اصولی و کاربردی کمک به دانش آموز در انجام تکالیف مدرسه
روش های اصولی و کاربردی کمک به دانش آموز در انجام تکالیف مدرسه
راهکارهایی برای زود بیدار شدن بچه ها در زمان مدرسه
راهکارهایی برای زود بیدار شدن بچه ها در زمان مدرسه
شب جمعه روضه امام حسین (ع)/ استاد میرزا محمدی
play_arrow
شب جمعه روضه امام حسین (ع)/ استاد میرزا محمدی
نفاق، از مهمترین بیماری های اخلاقی جامعه/ استاد حسینی قمی
play_arrow
نفاق، از مهمترین بیماری های اخلاقی جامعه/ استاد حسینی قمی
چطور محبت به امام حسین(ع) را در قلبمان رشد دهیم؟/ استاد شریفیان
play_arrow
چطور محبت به امام حسین(ع) را در قلبمان رشد دهیم؟/ استاد شریفیان