لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
سوال روزانه 30 تیر - مسابقه قرآنی رستاخیز ( شماره12)

شروع مسابقه: يکشنبه، 30 تير 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 30 تير 1392
توضیحات:

برای مشاهده تصویر به لینک زیر مراجعه و سپس پس از آگاهی از پاسخ مسابقه، با فشردن کلید "ثبت پاسخ" به بخش مسابقات مراجعه کرده و پاسخ مسابقه را ثبت نمایید.

لینک تصویر شماره "12" مسابقه قرآنی رستاخیز:

http://rasekhoon.net/forum/thread/755201/page1/

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی زیبای ائمه + هدیه ویژه راسخون

4 نفر بعد : نرم افزار نجم + هدیه ویژه راسخون

اسامی برندگان
پیش بینی دیدار نمادین تیم ملی فوتبال با تیم ملی جام جهانی ۹۸

شروع مسابقه: شنبه، 29 تير 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 28 تير 1392
توضیحات:

مهلت شرکت در مسابقه تا پایان نیمه اول این دیدار


*دیدار نمادین تیم ملی فوتبال ایران با تیم جام جهانی ۱۹۹۸ امشب (29 تیر ) از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد.*

جوایز:

نفر اول : پیراهن ورزشی + هدیه ویژه راسخون

9 نفر بعد : اعتبار حسنه + هدیه ویژه راسخون

اسامی برندگان
سوال روزانه 29 تیر - مسابقه قرآنی رستاخیز ( شماره11)

شروع مسابقه: شنبه، 29 تير 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 29 تير 1392
توضیحات:

برای مشاهده تصویر به لینک زیر مراجعه و سپس پس از آگاهی از پاسخ مسابقه، با فشردن کلید "ثبت پاسخ" به بخش مسابقات مراجعه کرده و پاسخ مسابقه را ثبت نمایید.

لینک تصویر شماره "11" مسابقه قرآنی رستاخیز:

http://rasekhoon.net/forum/thread/755201/page1/

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی زیبای ائمه + هدیه ویژه راسخون

4 نفر بعد : نرم افزار نجم + هدیه ویژه راسخون

اسامی برندگان
سوال روزانه 28 تیر - مسابقه قرآنی رستاخیز ( شماره10)

شروع مسابقه: جمعه، 28 تير 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 28 تير 1392
توضیحات:

برای مشاهده تصویر به لینک زیر مراجعه و سپس پس از آگاهی از پاسخ مسابقه، با فشردن کلید "ثبت پاسخ" به بخش مسابقات مراجعه کرده و پاسخ مسابقه را ثبت نمایید.

لینک تصویر شماره "10" مسابقه قرآنی رستاخیز:

http://rasekhoon.net/forum/thread/755201/page1/

جوایز:

نفر اول : کتاب نفیس رستاخیز + هدیه ویژه راسخون

4 نفر بعد : نرم افزار موعود + هدیه ویژه راسخون

اسامی برندگان
سوال روزانه 27 تیر - مسابقه قرآنی رستاخیز ( شماره9)

شروع مسابقه: پنجشنبه، 27 تير 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 27 تير 1392
توضیحات:

برای مشاهده تصویر به لینک زیر مراجعه و سپس پس از آگاهی از پاسخ مسابقه، با فشردن کلید "ثبت پاسخ" به بخش مسابقات مراجعه کرده و پاسخ مسابقه را ثبت نمایید.

لینک تصویر شماره "9" مسابقه قرآنی رستاخیز:

http://rasekhoon.net/forum/thread/755201/page1/

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی زیبای ائمه + هدیه ویژه راسخون

4 نفر بعد : نرم افزار امثال + هدیه ویژه راسخون

اسامی برندگان