لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 13 آبان

شروع مسابقه: شنبه، 13 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 13 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول تا چهارم : پک فرهنگی
6 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 12 آبان

شروع مسابقه: جمعه، 12 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول تا چهارم : پک فرهنگی
6 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 11 آبان

شروع مسابقه: پنجشنبه، 11 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 11 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول تا سوم : پک فرهنگی
7 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 10 آبان

شروع مسابقه: چهارشنبه، 10 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 10 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول تا سوم : پک فرهنگی
7 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 9 آبان

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 9 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 9 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : کیف دانشجویی
نفر دوم : دانش نامه ی نهج البلاغه
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
265/6279