لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 9 آبان

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 9 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 9 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : کیف دانشجویی
نفر دوم : دانش نامه ی نهج البلاغه
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 8 آبان

شروع مسابقه: دوشنبه، 8 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 8 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : نرم افزار روایت حماسه
8 نفر بعد : اعتبارحسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 7 آبان

شروع مسابقه: يکشنبه، 7 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 7 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : کیف دانشجویی
نفر دوم : پک فرهنگی
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 6 آبان

شروع مسابقه: شنبه، 6 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 6 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌ 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک اسماءالحسنی
نفر دوم : کیف کودکانه
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 5 آبان

شروع مسابقه: جمعه، 5 آبان 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آبان 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک اسماء الحسنی
نفر دوم : نرم افزار طنین وحی
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان