لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 12 بهمن

شروع مسابقه: پنجشنبه، 12 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 12 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : کیف دانشجویی راسخون

نفر دوم : ادکلن

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 11 بهمن

شروع مسابقه: چهارشنبه، 11 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 11 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : روایت حماسه + 100 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 10 بهمن

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 10 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 10 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌ 10 نفر

جوایز:

نفر اول :‌ کیف دانشجویی + 200 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 9 بهمن

شروع مسابقه: دوشنبه، 9 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 9 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار ستارگان بقیع + 100 امتیاز

9 نفر بعد :‌اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 8 بهمن

شروع مسابقه: يکشنبه، 8 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 8 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری + 200 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان