لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 12 دی

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 12 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 12 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری + 200 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 11 دی

شروع مسابقه: دوشنبه، 11 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 11 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری + 500 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 10 دی

شروع مسابقه: يکشنبه، 10 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 10 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار جواب + نرم افزار آناتومی سه بعدی بدن

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 9 دی

شروع مسابقه: شنبه، 9 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 9 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

بمناسبت سالروز حماسه نهم دی ، سوال مسابقه با محتوای این روز طرح شده است و همچنین تنوعی در جوایز امروز در نظر گرفته شده است.

جوایز:

نفر اول : پک مذهبی

نفر دوم :‌ کیف ورزشی

نفر سوم :‌ ادکلن

7 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 8 دی

شروع مسابقه: جمعه، 8 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌ 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزار

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان