0
ویژه نامه ها

دلم میخواد یه همراه خوب توی زندگی داشته باشم" چه کنم؟


ایا عشق برای ازدواج لازم است؟


اگر در جلسه خواستگاری ظاهر فرد را نپسندیدیم، این موضوع را چگونه به وی منتقل کنیم تا موجب ناراحتی وی نشود؟


به خواستگارم جواب منفی دادم ولی دست بردار نیست" چیکار کنم؟


بین‌ دو راهی ازدواج موندم" چه کنم؟


تفاوت سن دختر و پسر چقدر باید باشه؟


شرایط ازدواج رو ندارم. نمیخوام به گناه بیفتم" چیکار کنم؟


سوالات رایج خواستگاری کدامند؟


دوست پسرم به خواستگاریم نمیاد" چه کنم؟


چگونه مادرم را راضی کنم که با عشقم که پسرخاله م هست ازدواج کنم؟