خواستگارم و دوست دارم بهش علاقه مندم ولی این اخلاقش که پیش قدم نمیشه اذیتم میکنه.راهنمایی میخوام"


صدازدن مادرشوهربا کدوم عنوان بهتره؟سختمه بگم مامان بهشون.


هرچیزی بشه همسرم میگه طلاقت میدم منو میترسونه"چیکار کنم؟


امکان بازگشت مجدد پس از قطع رابطه پیش از دوران نامزدی وجود داره یا نه؟


سر دوراهی می موندم"لطفا کمکم کنین.


قبل از ازدواج چه ازمایشی از دختر گرفته میشه و چی بررسی میشه ؟؟


نمیدونم چه کاری درسته و چه جوری از پس سختیای پیش روم بربیام؟


مشاوره ازدواج" با پسری زندگی میکنم اوایل میگفت باهم ازدواج رسمی میکنیم اما متوجه خیانتش شدم"چیکار کنم؟


چه جوری اعتماد کنم به خواستگارم؟


عاشق یکی شدم و می خوام هرجوری شده باهاش ازدواج کنم"