0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

از کجا بفهمم که خانم بنده از کدام دادگاه درخواست مهریه کرده؟

چهارشنبه، 13 آذر 1398

الان در دوران عقد هستم. اگر خانم بنده درخواست نفقه کند حتی اگر در کنارم نباشد و در خانه پدری زندگی کند باید به او هر ماه نفقه بدهم؟

چهارشنبه، 13 آذر 1398

برای دریافت سنوات و عیدی که باید در ابتدای سال ۹۸ از کارفرما دریافت میکردم؛ لطفا راهنمایی کنین.

دوشنبه، 11 آذر 1398

چنانچه بخواهیم بصورت یکه مرحله ای انتفال صورت گیرد آیا دریافت وکالت نامه توجیه حقوق دارد؟

دوشنبه، 11 آذر 1398

در چه صورت اقرارنامه و تعهد به واگذاری ملک می تواند به معنای تحقق بیع باشد؟

دوشنبه، 11 آذر 1398

حق طلاق به چه صورت انجام می شود؟

دوشنبه، 11 آذر 1398

در چه صورت متصالح می تواند مورد صلح را بفروشد؟

دوشنبه، 11 آذر 1398

در شروط ضمن عقد، اگر مرد حق مسکن و خروج از کشور را به زن‌ ندهد اما در عوض راضی باشد که زن نیز این ۲ حق را از او سلب کند، مورد پذیرش واقع میشود؟

دوشنبه، 11 آذر 1398

آیا در تجدید نظر خواهی باید به مواد قانونی خاصی استناد کرد؟

دوشنبه، 11 آذر 1398

در خصوص مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی از آراء غیابی و بدوی شورای حل اختلاف، سوال دارم" لطفا راهنمایی کنید.

دوشنبه، 11 آذر 1398