ناشناس

اجازه ازدواج مجدد گرفته اما ازدواج نکرده" حالا چی می شه؟

ناشناس ( تحصیلات : کم سواد ، 33 ساله )

دادخواست عسر و حرج دادم برای طلاق. اما جزو موارد عقدنامه نیست. وکیل گفته چون زوج دو بار فسخ نکاح مطرح کرده و برای مشکل جنسی خود احتیاج به همراهی زوج هست و این همراهی وجود ندارد و یک بار شکایت کیفری این اقا بخاطر تهمت به یک سال حبس محکوم شده. قابل بررسی و نتیجه بخشه؟ میخواستم بدونم واقعا همینطوره؟ در ضمن زوج اجازه ازدواج مجدد گرفته اما ازدواج نکرده.


مشاور: امیرحسین مرادی

سلام و درود
بر طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد، عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد که در این صورت زن حق تقاضای طلاق دارد. در صورت اثبات ان در دادگاه ضمنا زوج در ازدواج مجدد مختار است. زوج در استفاده از حکم ازدواج مجدد مختار است و میتواند استفاده نکند. زوجه زمانی میتواند درخواست طلاق دهد که یا وکالت نامه طلاق را بصورت رسمی داشته باشد یا با استناد به شروط ضمن عقد که به زوجه حق طلاق را میدهد و نیز به استناد به عسر و حرج موارد عسر و حرج مذکور در قانون دادخواست طلاق را مطرح نماید. اما بطور کلی اثبات عسر و حرج که زندگی خانوادگی را برای زن با مشقت همراه میکند با دادگاه است. شما برای گرفتن طلاق باید بتوانید عسر و حرج خود را به اثبات برسانید و لازم نیست که عسر و حرج مدنظر شما در قانون ذکر شده باشد. بلکه موارد مبینه برای ایجاد حق طلاق برای زوجه در قانون مدنی حصری نیست.

نسخه چاپی