نماز

فاطمه زهراامیرآبادی ( تحصیلات : دبیرستان ، 13 ساله )

تمایل به خواندن نماز ندارم و سالها س کاهل نمازم... یکبار بخوانم ده بار نمی‌خوانم دست خودم نیست...


مشاور: سیدحسین خاتمی

سلام علیکم. انگیزه برای نماز خواندن به حالات روحی و نگاهمان به رابطه خداوند و بنده دارد. آنچه که در قرآن آمده نماز خواندن و روزه گرفتن برای کسانی که خشوع دارند و خود را در برابر خداوند کوچک می بینند راحت است. یعنی انسان باید در برابر امر پروردگار خود فروتن و متواضع باشد. خشوع نیز برخواسته از عشق به خداوند است، عزیز داشتن خدایی که ما را عزیز داشته و کرامت بخشیده و در مقام یکی انسان خلق کرده است... وقتی رابطه انسان با پروردگار رابطه از روی محبت و علاقه باشد خود به خود او را به سمت عبادت می کشاند... چون عبادت تجلی محبت و معرفت است، به عبارتی انسانی که محبت و معرفت در درونش شعله ور است احساس می کند باید با خدای خود صحبت کند و یا سخنان او را بشنود. خشوع، محبت، معرفت و دیگر صفات درونی انسان زمینه است برای عبادت با کیفیت... می دانید که انسان وقتی کسی را دوست دارد می خواهد آنطور که او می پسندد رفتار کند و مورد توجهش باشد...هرچه این محبت و عشق بیشتر شود آن همرنگ شدن و شبیه شدن هم بیشتر می شود. ضمن آنکه برای دیدار او لحظه شماری میکند و دائم منتظر است به دیدار محبوبش برود و با دیدن او آرام بگیرد. این حالت را وقتی درک کنیم رابطه با خداوند را هم درک میکنیم. پس سعی می کنیم با عبادت خدا آرامش خود را بیشتر کنیم.

نسخه چاپی