سخن یار-1391

سخن یار-75

سخن یار-75
ویژه سفر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به خراسان شمالی ادامه ...

سخن یار-74

سخن یار-74
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ادامه ...

سخن یار-73

سخن یار-73
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ادامه ...

سخن یار-72

سخن یار-72
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ادامه ...

سخن یار-71

سخن یار-71
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ادامه ...

سخن یار-70

سخن یار-70
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ادامه ...