متفرقه

کلیپ تصویری ، تخریب بقیع

کلیپ تصویری ، تخریب بقیع
نماهنگ ویژه  8 شوال برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری ادامه ...