کتابچه

همه روزها روز تو

همه روزها روز تو
این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه روز عاشورا تولید و منتشر شده است. ادامه ...

ناخدای کشتی

ناخدای کشتی
این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه روز عاشورا تولید و منتشر شده است. ادامه ...

سیاه و سفید

سیاه و سفید
کتابچه سیاه و سفید ادامه ...

کانون مهربانی

کانون مهربانی
این کتابچه ویژه روز تکریم خانواده و بازنشستگان می باشد که توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و منتشر شده است. پاکت های خرید، یک شاخه گل مریم، برای ریحانه و فلش مشکی از بخش های مختلف این کتابچه می باشد. ادامه ...

فرهنگی که تنفسش می کنیم

فرهنگی که تنفسش می کنیم
این کتابچه بمناسبت 14 آبان روز فرهنگ عمومی توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و منتشر شده است. ادامه ...

تابلوی سعادت

تابلوی سعادت
این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام تولید و منتشر شده است. ادامه ...

پای منبر امام

پای منبر امام
کتابچه پای منبر امام ویژه ولادت امام کاظم (ع) توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و به چاپ رسید. ادامه ...

آتش فشان خانه

آتش فشان خانه
این کتابچه ویژه ولادت امام کاظم (ع) توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و منتشر شد. ادامه ...

گریه رقیه

گریه رقیه
این کتابچه ویژه شهادت حضرت رقیه (س) توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و به چاپ رسید. ادامه ...