کتابچه ، همین چیزهای کوچک
فانوس 57
 
بخش ها :
یک ، ترمینال
دو ، مسجد
سه ، مناطق محروم
 
حجم فایل:14.8 مگابایت
سال تولید:1394