کتابچه ، حقوق والدین
احترام به والدین و حقوق آنها

پروردگارت مقرّر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو نزد تو به پیرى رسیدند، به آنان «اف» مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو.

حجم فایل: 2.62مگابایت
سال تولید: 1393