کتابچه ، اخبار سراسری
با محوریت شایعه و نقش مخرب آن در جامعه

بدانید که میان حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است.از او پرسیدند که این به چه معنى است؟انگشتانش را کنار هم نهاد و میان گوش و چشم قرار داد و گفت: باطل این است که بگویى شنیدم، و حق این است که بگویى دیدم. 

حجم فایل: 2.04مگابایت
سال تولید: 1393