کتابچه ، بچه داری خوشمزه
با موضوع مزایای داشتن فرزند بیشتر، ویژه تربیت کودک تا 7 سال 

بخش ها:
باید و نباید ممنوع 
آی بازی بازی بازی...
لطفا حواس مرا تقویت کنید!
چی خوبه؟ چی بده؟
و...

حجم فایل: 1.64مگابایت
سال تولید: 1393