کتابچه ، امر به معروف و نهی از منکر
درباره امر به معروف و نهی از منکر

بخش ها:
دریا چند قطره دارد؟
میترسی؟!
تو زنده هستی یا زنده؟
سلطه ی اشرار؟!
مؤمنین را قدرتمند میکنی؟
غصه که میتوانی بخوری؟!
ما بهترین امتیم؟
استراحت یا کپه ی مرگ؟

حجم فایل: 1.83مگابایت
سال تولید: 1393