کتابچه ، چشم های پاک
مروری بر برخی احکام نگاه کردن

بخش ها:
مقدمه
فصل اول : نگاه به نامحرم
نگاه هاى حرام
نگاه هاى حلال
نگاه به پاى زن نامحرم
نگاه به برجستگیهاى بدن
نگاه به مرد
نگاه پیوسته به چهره استاد
نگاه به شاگردان
نگاه خواستگارى
نگاه هاى خیابانى
نگاه به نامزد
نگاه به دختر بچه
نگاه پسر بچه

فصل دوم : نگاه به عکس و فیلم نامحرم
نگاه به فیلم ورزشى
نگاه خواستگارى به عکس
عکس و فیلم آشنا
عکس بازیگران
فیلم هاى صداوسیما
پخش زنده و غیر زنده
مشاهده نامحرم در چت

فصل سوم : نگاه به عکس و فیلمهای غیراخلاقی
فیلم مبتذل
عکس مبتذل غیرمسلمانان
ارضاى شهوت با فیلم

حجم فایل: 1.78 مگابایت
سال تولید: 1395