بروشور ، امتحان الهی
ویژه عید سعید قربان

بخش ها:
دماسنج تقوا
ذبح عظیم کیست؟
کمک به اهل حجاز
چه باید کرد؟
قربانی و نشاط روان
کمک به مستمند حتی با شنیدن زخم زبانش
و...

حجم فایل: 2.34 مگابایت
سال تولید: 1390