کتاب ، کتاب محتوا
ویژه هفته وقف

بخش ها:
- دهه وقف
- وقف و رسانه
- وقف و قرآن
- وقف و اقتصاد
- وقف و حوزه
- و...

حجم فایل: 15.30 مگابایت
سال تولید: 1396