کتاب ، قانون اوقاف
ویژه هفته وقف

بخش ها:
  • قوانین
  • آیین نامه ها و مصوبات
  • برخی از قوانین و مقررات مرتبط

حجم فایل: 3.45 مگابایت
سال تولید: 1396