کتاب ، نگاهی نو به آثار اجتماعی وقف
ویژه هفته وقف

بخش ها:
  • کلیات و مفاهیم وقف
  • جایگاه وقف در اسلام
  • نقش وقف در نهاد خانواده
  • نقش وقف در نهادهای آموزشی-تربیتی
  • نقش وقف در نهاد دین
  • نقش وقف در نهادهای بهداشتی و درمانی
  • نتیجه گیری و پیشنهادها

حجم فایل: 3.78 مگابایت
سال تولید: 1396