نرم افزار اندروید ، احکام وقف
ویژه هفته وقف

بخش ها:
  • مقدمه
  • احکام انشاء، قبول و قبض وقف
  • احکام عین موقوفه
  • احکام واقف
  • احکام موقوف علیه
  • احکام تولیت و نظارت
  • احکام عواید و منافع موقوفه
  • و...

حجم فایل: 7.47 مگابایت
سال تولید: 1396