نرم افزار اندروید ، گنجینه وقف 2
ویژه وقف

بخش ها:
- قرآن
- عترت
- احکام
- ادبی هنری
- مقالات
- کتابخانه 
- پیام ها و شعار ها

حجم فایل: 10 مگابایت
سال تولید: 1396