کتابچه ، زینت خصوصی
درآمدی بر آثار و فواید حجاب
مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (3)

بخش ها:
  • پوشش دینی
  • مقدمه
  • بیان آیه و ترجمه
  • شان نزول آیه
  • کوتاه سخنی در ترجمه آیه
  • نگاهی تفصیلی به آیه
  • سخنی در مورد حجاب
  • آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف زندگی انسان

حجم فایل: 4.61 مگابایت
سال تولید: 1397