کتابچه ، جمع شیرین
شاخص های خانواده آرامش بخش
مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (4)

بخش ها:
  • مقدمه
  • بیان آیه و ترجمه
  • توضیح بیشتری از آیه
  • ویژگی‌‌‌‌‌های خانواده موفق
  • آسیب‌‌‌‌‌های پیش روی خانواده
  • نمونه‌‌‌‌‌‌هایی از آسیب‌‌‌‌‌های خانواده

حجم فایل: 4.39 مگابایت
سال تولید: 1397