مجموعه نمایشگاهی ، رهبر قرآنی 1
بیانات مقام معظم رهبری در اختتامیه های مسابقات بین المللی قرآن کریم
ویژه مسابقات قرآن
34 تابلو

حجم فایل: 27 مگابایت
سال تولید: 1397